Welkom

De vereniging Atlantis is opgericht in 2008 met als doel een bijdrage te leveren aan de gezondheid en welzijn van volwassenen en kinderen.

Atlantis is voortgekomen uit een groep (oud) patiënten die, mede als dank voor hun eigen vaak bijzondere genezingsprocessen, een maatschappelijke bijdrage wilden leveren.

Atlantis biedt een platform voor mensen om activiteiten te ontplooien en nieuwe inzichten op te doen voor wat betreft persoonlijke ontwikkeling en een gezonde manier van leven. Daartoe worden regelmatig themadagen georganiseerd, waarbij telkens verschillende aspecten van gezondheid aan de orde komen. Er worden lezingen gegeven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar ook hele praktische workshops op het gebied van voedsel bereiding, het verbouwen van groenten, het zelf naaien van kleding. Ook vinden er regelmatig excursies en reizen plaats.

Atlantis is niet gebonden aan een geloofsovertuiging, politieke kleur of maatschappelijke stroming en kijkt met een open blik naar alle aspecten van gezondheid, waarbij vooral het effect en resultaat voor de mens zelf centraal staat.

Inmiddels is de vereniging Atlantis uitgegroeid tot een actieve groep van een 200tal mensen, uit onder andere Nederland en België, die zich op allerlei manieren inzetten om het doel van gezondheid en welzijn voor volwassenen en kinderen te realiseren.